Kom van uw depressie af door middel van rTMS (magnetische hersenstimulatie). Een veilige en effectieve behandeling als alternatief voor medicatie.

RTMS staat voor ‘Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie’. Het is een therapie waarbij door middel van magnetische pulsen bepaalde hersengebieden gestimuleerd of geremd worden. Tijdens de behandeling wordt er een spoel op het hoofd geplaatst. In de spoel stroomt een sterke elektrische stroom die wordt omgezet in een krachtig magnetisch veld. Dit magnetisch veld wordt in pulsen omgezet. Deze pulsen verlaten de spoel en dringen door de schedel heen. Alleen die delen van de hersenen die in verband staan met de depressie worden bereikt. Daar wordt het elektromagnetische veld opnieuw omgezet in een elektrisch veld. De activiteit in de gestimuleerde delen van de hersenen wordt daardoor meer of minder. Afwijkende activiteit wordt genormaliseerd waardoor depressieve klachten zullen verminderen.

Voor dat de behandeling start wordt de spoel eerst langzaam over het hoofd bewogen, op zoek naar het hersendeel dat de bewegingen van de duim aanstuurt. Zodra alleen de duim beweegt kan de therapeut de juiste intensiteit van de pulsen bepalen. Tijdens de behandeling voelt het alsof er met een potlood tegen het hoofd getikt wordt. Dit kan wat hoofdpijn veroorzaken, maar deze enige bijwerking die een rTMS-behandeling veroorzaakt, komt niet vaak voor en is snel met een paracetamol te verhelpen.

Een depressie wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Deze factoren beïnvloeden elkaar waardoor het vaak moeilijk is om uit een depressie te komen. Bij rTMS worden, net als medicatie, de biologische mechanismen van de stoornis behandeld. In combinatie met gesprekstherapie, die van belang is voor terugvalpreventie, worden ook de psychologische en sociale mechanismen behandeld. Een rTMS-behandeling zorgt er niet voor dat het gedrag of het karakter van iemand veranderd. Het zorgt er wel voor dat de klachten verminderen zodat diegene meer hoop en vertrouwen krijgt dat de depressie behandelbaar is. De gesprekstherapie zal vanaf dit punt beter aanslaan, men staat meer open en is meer gemotiveerd voor gesprekstherapie. rTMS geeft minder bijwerkingen dan medicatie aangezien alleen specifieke hersengebieden, die in verband staan met een depressie gestimuleerd worden.

Een rTMS behandeling is in te zetten bij verschillende depressieve stoornissen. Bipolaire stoornissen en een psychotische depressie zijn minder  goed te behandelen, evenals bijkomende stoornissen die een negatieve invloed op de effectiviteit van de behandeling kunnen hebben. Ook voor mensen met hersenletsel, forse hartritmestoornissen of epilepsie is rTMS geen geschikte behandeling. rTMS wordt alleen gegeven aan mensen vanaf 18 jaar.

In meer dan 75% van de gevallen is een behandeling met rTMS effectief waarbij het effect ook op de langere termijn gehandhaafd blijft. Zoals al eerder vermeld ontstaat depressie vaak als gevolg van een combinatie van meerdere factoren waardoor de behandeling bij sommigen niet blijvend van aard is. Om die reden zijn soms vervolgbehandelingen nodig.

Indien er na 10 – 12 behandelingen nog geen afname van de depressieve klachten heeft plaatsgevonden is het niet waarschijnlijk dat verdere behandeling zal aanslaan. Over het algemeen bestaat een rTMS-behandelproces uit 20 – 30 behandelingen met een frequentie van gemiddeld drie keer per week. Na 20 behandelingen kan er worden begonnen met het afbouwen van de behandeling. De effectiviteit van de behandeling is binnen drie tot vijf weken bekend. Een volledig resultaat wordt doorgaans binnen zes tot tien weken bereikt.

Psychologenpraktijk Wernsen / rTMS Nederland kent geen wachtlijst en is zeer flexibel qua behandeltijden. Een intakegesprek kan direct gepland worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


e-mail: info@rtms-nederland.nl of telefonisch: 06-288 53 668

Voor meer informatie, ga naar www.rtms-nederland.nl